Petak, 10. siječanj 2014.

"Odlukom Upravnog vijeća Hrvatskog zbora fizioterapeuta utemeljen je Centar za neformalnu edukaciju fizioterapeuta (CNEF) HZF-a. Za ravnateljicu CNEF-a imenovana je Katarina Ivanković, bacc.physioth., za zamjenicu ravnateljice Kristina Šego, bacc.physioth. i tajnika CNEF-a Saša Pović, bacc.physioth. Stručni tim čine svi predsjednici stručnih društava. Osnivanjem CNEF-a neformalna edukacija u organizaciji HZF-a postaje sastavni dio redovitih aktivnosti CNEF-a. Svrha osnivanja takvog centra je višestruka: podizanje i ujednačavanje standarda organizacije neformalne edukacije pri HZF-u, suradnja s HKF nadležnom za postupak vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja fizioterapeuta, sudjelovanje u postupku vrednovanja izvedene neformalne edukacije sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 22/13)."